บรรยากาศในงาน อัครดนตรีศิลป์เชื่อมสัมพันธ์ 2 แผ่นดินไทย-จีน

บรรยากาศในงาน อัครดนตรีศิลป์เชื่อมสัมพันธ์ 2 แผ่นดินไทย-จีน[何日君再來] - [情花] 朗嘎拉姆