เวอร์ชันเต็ม: [-- โครงการอ่านสร้างชาติ..รับบริจาคหนังสือมือสอง --]

Tamdee.net ค่ายพุทธบุตธทำดี -> บอกกล่าวเล่าความ -> โครงการอ่านสร้างชาติ..รับบริจาคหนังสือมือสอง [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

peace 16-02-2010 23:54

โครงการอ่านสร้างชาติ..รับบริจาคหนังสือมือสอง


โครงการอ่านสร้างชาติ

เว็บไซต์
http://www.read4thai.org
 
ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon) นักปรัชญาชาวอังกฤษ กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านว่า ”การอ่านทำให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ ”

 
 
   "การสร้างวัฒนธรรมการอ่านหนังสือจะสร้างความเปลี่ยนแปลง" อย่างไม่ต้องสงสัย มีตัวอย่างยืนยันมากมายทั้งในระดับบุคคลตลอดจนระดับชาติ เช่น ประเทศที่พัฒนาแล้ว ล้วนมีนโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องและจริงจัง บนฐานความจริง มีหนังสือดีๆ ผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนมาก แต่อยู่ในมือของผู้อ่านที่มีโอกาส หากสามารถเคลื่อนย้ายทรัพยากรนี้ไปถึงผู้อื่นๆ ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือ ก็จะทำให้เกิดการเพิ่มคุณค่าของหนังสือดีมือสอง เราเชื่อว่าการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมหนังสือมือสอง จะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการอ่านอย่างกว้างขวางและยั่งยืน  การจัดการเรื่องหนังสือรับบริจาคที่ดี ผู้รับหนังสือสามารถเป็นผู้เลือกหนังสือที่ตัวเองต้องการ  ไม่ใช่ถูกกำหนดแบบยัดเยียด  สำหรับการเป็นผู้ให้ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมอย่างง่ายๆ ทั้งเป็นผู้บริจาคหนังสือดีมือสอง เป็นอาสาสมัครในกระบวนการจัดการหนังสือบริจาค เป็นต้น


 
 
"หนังสือ มีส่วนร่วมช่วยสร้างความสำเร็จในการดำรงชีวิต เป็นรากฐานของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้"

ผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตแทบทุกคนล้วนแต่กล่าวถึงความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่านเป็นการพัฒนาซีวิต ฝึกสมองให้คิดเฉียบคมมากขึ้น ทำให้รู้ทันโลก ทันคน รู้จักตนเอง การอ่านสามารถสร้างคนให้มีลักษณะหรือบุคลิกของการเป็นคนที่คิดกว้าง คิดลึกซึ้ง คิดรอบคอบ และสร้างสิ่งดีๆ ให้กับตนเองและสังคม แต่ในปัจจุบันคนไทยอ่านหนังสือน้อย เมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียง ประเทศสิงคโปร์ ประชากรมีสถิติการอ่านหนังสือสูงถึงปีละ 40-50 เล่มประเทศเวียดนามประชากรอ่านหนังสือประมาณ 60 เล่มต่อปี ขณะที่ประชากรในประเทศไทยมีสถิติการอ่านหนังสืออยู่เพียง 2 เล่มต่อปีเท่านั้น
สาเหตุอาจมาจาก

    1. ประชากรนอกเขตเทศบาลมีการอ่านน้อยกว่าประชากรในเขตเทศบาล
    2. หนังสือมีราคาแพง
    3. ขาดโอกาสการเข้าถึงแหล่งบริการ เช่น ร้านหนังสือน้อย ไม่มีห้องสมุดหมู่บ้าน
    4. ห้องสมุดโรงเรียนได้รับงบประมาณน้อยจึงขาดความหลากหลายในการเลือกซื้อหนังสือ

 
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในสังคมไทย
เพื่อยกระดับคุณภาพการอ่านเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการการรับบริจาคหนังสือมือสอง
เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 


กลุ่มเป้าหมาย

1. กลุ่มเป้าหมายในการรับหนังสือ
 
ห้องสมุดโรงเรียน
ห้องสมุดชุมชน
กลุ่มองค์กรชาวบ้าน
เด็กและเยาวชนผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือ

2. กลุ่มเป้าหมายในการบริจาคหนังสือ

พนักงานบริษัท
คนชั้นกลางที่ชอบอ่านหนังสือ
นักเรียนในเมือง
 

เป้าหมาย : เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่านของคนไทย / เพื่อเกิดศูนย์รับบริจาคและบริหารหนังสือมือสองที่ยั่งยืนในสังคม ท่านสามารถบริจาคหนังสือมือสองได้ที่


มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณจรัญ 081-018-3004

โครงการอ่านสร้างชาติ  029414194 ต่อ 111

Email :
[email=jarun@mirror.or.th]jarun@mirror.or.th[/email] หรือ [email=book@mirror.or.th]book@mirror.or.th[/email]
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.


http://www.siamsouth.com/smf/index.php/topic,13951.0.html

เวอร์ชันเต็ม: [-- โครงการอ่านสร้างชาติ..รับบริจาคหนังสือมือสอง --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.013168 second(s),query:1 Gzip enabled